Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

May 20 2015

7893 ba3b
Reposted fromtrayor trayor viagameofthrones gameofthrones
8866 7b49 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viahomefromhome homefromhome
7910 1468
0090 e401
Kraków. Miasto Poetów.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialabellavita labellavita
- Wstydzisz się mnie, ojcze?
- Gdy byłaś niemowlęciem, na Smoczą Skałę przypłynął dornijski handlarz. Sprzedawał same śmieci poza jedną drewnianą lalką. Nawet uszył jej sukienkę w barwach naszego rodu. Z pewnością usłyszał o twych narodzinach|i założył, że ojców łatwo naciągnąć. Świetnie pamiętam twój uśmiech, gdy włożyłem lalkę do kołyski. Przycisnęłaś ją do policzka. Gdy ją rzuciliśmy ją w płomienie, było już za późno. Powiedziano mi, że umrzesz. Albo gorzej: że łuszczyca|postępować będzie powoli. Dorośniesz na tyle, by poznać świat, a wtedy choroba ci go odbierze. Ludzie polecali mi, by odesłać cię do ruin Valyrii, byś dokonała żywota|wraz z kamiennymi ludźmi. By w zamku|nie wybuchła epidemia. Kazałem im wszystkim wynosić się do diabła. Posłałem po wszystkich maesterów z tej części świata. Po uzdrowicieli i aptekarzy. Zatrzymali postęp choroby|i ocalili ci życie. Twoje miejsce nie jest na krańcu świata z cholernymi kamiennymi ludźmi. Jesteś księżniczką Shireen z rodu Baratheonów. I moją córką.
— Stannis Baratheon ze swoją córką, "Gra o tron", 5x04
Reposted from1923 1923 viagameofthrones gameofthrones

'Ja się nie będę nigdy kobiecie tłumaczył, bo sam tego od niej nie żądam. Gdy wróci narąbana w środku nocy to co? Bierzesz ją, kładziesz do łóżka, ściągasz z niej ubranie. Nie pytasz: "gdzie byłaś?" Ale: "bawiłaś się dobrze"? Bo po co ja będę się pytał co robiła, kurde? Musi być totalne zaufanie. I tu chyba dopiero zaczyna się miłość. Totalne zaufanie, że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chcę walczyć .'

Reposted fromneverragain neverragain viarudafoka rudafoka
7996 c71d
Reposted fromgabrynia gabrynia viarudafoka rudafoka

April 22 2015

2839 897d
Reposted fromfelicka felicka viailovemovies ilovemovies
Reposted fromspecific-humor specific-humor viafriends friends

April 19 2015

April 18 2015

9221 cf1f 500
Reposted fromkjuik kjuik vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie

Walt Disney Pictures intro + Disney castles
The Evil Queen/Snow White’s castle - Snow White and the Seven Dwarfs (1937)


Prince Charming/Cinderella’s castle - Cinderella (1950)


King Stefan/Aurora’s castle - Sleeping Beauty (1959)


Maleficent’s castle - Sleeping Beauty (1959)


Eric’s castle - The Little Mermaid (1989)


Beast’s castle - Beauty and the Beast (1991)


Sultan/Jasmine’s castle - Aladdin (1992)


Corona/Rapunzel’s castle - Tangled (2010)


Fergus/Elinor/Merida’s castle - Brave (2012)


Elsa’s Ice Palace - Frozen (2013)
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viagoraca-czekolada goraca-czekolada

April 16 2015

2086 cc38 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl